top of page

İLKOKUL

     İlkokul kademesinde hedefimiz, öğrencilerimize temel yaşam becerilerinin kazandırılması, bu yolla mutlu olan ve mutlu eden birey kimliğinin öne çıkarılmasıdır.

     Tematik eğitim yaklaşımı ile planlanan akademik süreçlerimiz çocukların doğalarında var olan merak ve sorgulama özelliklerini teşvik eder. Nitelikli eğitimci kadromuz bu çerçevede yürüttüğü etkinliklerle ve oluşturdukları farklı eğitim ortamlarıyla öğrencilerimizin gelişimine rehberlik ederler. Böylece öğrenciler yaşadıkları dünya ve sosyal çevrede kim olduklarını fark edebilir ve anlamlı ilişkiler geliştirebilir.

     Spor bizim için sadece bir gelişim alanı değil, akademik ve sosyal becerilerin geliştirilmesi için temel zemindir. Haftalık programımızda geniş çapta yer verdiğimiz spor dersleri diğer akademik süreçlerle birlikte eş güdümlü olarak planlanır.

     Kondisyon, koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılığı geliştirici çalışmalar ilkokul çağındaki çocukların hem fiziksel gelişimini hem de birlikte planlandığı dersi destekler, karar verme ve problem çözme süreçlerini de geliştirir.

     Okulumuzda bilingual sistem ile yürütülen akademik hayat öğrencilerin, ana dil gelişimindeki doğal süreçlere uygun olarak yabancı dil öğrenmesini ve kullanmasını sağlar. Bu süreçlerin sonunda öğrenciler kendilerini rahatça ve akıcı biçimde, İngilizce olarak, yazılı ve sözlü ifade edebilirler.

     Öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve bu becerilerini geliştirebilmelerini de çok önemsiyoruz. Kurum kültürümüzün yapı taşı olan demokrasi bunun en temel koşuludur. Okulumuzda öğrencilerin bu alanda deneyim kazanarak gelişmeleri için okul çapında yapılan projeler, sosyal sorumluluk projeleri, okullar arası yapılan projeler tasarlanır, uluslararası projelere katılım gösterilir. 

     Yeşilyurt Açı Koleji’nde eğitim hayatlarına bu bakış açısı çerçevesinde ilk adımı atan öğrenciler, edindikleri sağlam temel sayesinde başarıyı geleceklerine taşırlar.

bottom of page