top of page

ANAOKULU

     Yeşilyurt Açı koleji Anaokulu programı, öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal gelişimlerini desteklerken, merak eden, sorgulayan, kendine güvenen, değişime ayak uyduran bireyler olmalarını amaçlamaktadır. Okulumuz “ Yeşilin ortasında, denizin kıyısında “ bulunan konumu ile zengin öğrenme ortamları oluşturarak süreci keyifli ve heyecanlı bir hale dönüştürmektedir. Öğrencilerin öğrenme stillerine göz ününde bulundurularak ve oyun temelli etkinlikler ile tasarlanmış planlamalarıyla çocukların her gün yeni yaşantılar deneyimleyerek, uygulayarak, sorgulayarak ve keşfederek öğrenmeleri için fırsatlar yaratır.

     Yeşilyurt Açı Koleji Anaokulu ‘ nun akademik programı, öğrencilerimize rehberlik etme yolundaki tüm disiplinlerin bir araya gelerek öğrencilerimize kazandırılmak istenen konu/tema etrafında ilişkilendirilerek öğrenme sürecini kalıcı hale getirdiğini düşündüğümüz “ Tematik Yaklaşım “ dır. Tema merkezli yaklaşımda sorular sorularak süreç yol alır ve öğrenciler kendi öğrenme stilleriyle yönlendirilirler böylece öğrencilerimizin ilgilerini çeken konu ve öğrenme stilini baz alarak araştırma yapmalarına ve sorgulamalarına fırsatlar tanır.

     Spor ve öğrenme öğelerinin birbirine olumlu etkisi olduğunu gözlemekteyiz. “ Eğitime Spor Kattık “ felsefemizle , haftalık ders programımızda haftanın dört günü spor dersi bulunmaktadır. Spor derslerinin yanı sıra spor odaklı etkinlikler eğitim sürecimizde önemli yer tutmaktadır.

     Anaokulu sınıflarımızda “ öğrencilerimizi İngilizceye maruz bırakmak “ anlayışı ile günlük yaşam becerilerini İngilizce deneyimlemek amacıyla sınıf öğretmeni/teacher sınıfı paylaşmaktadır. Kurumuzda Bilingual sistem uygulanmaktadır. Farklı bir İngilizce öğretmeni ile Main Course dersi yapılırken. Natıve öğretmenimiz ile Speaking dersleri uygulanmaktadır. Kurumumuzda yabancı dil İspanyolca ‘ dır.

bottom of page