top of page

YETKİNLİK TEMELLİ MÜFREDAT

Programımız yetişkin bir gözle bakıldığında göze çok eğlenceli geliyor. Çünkü biz çocukların gerçekten bir şeylerle ilgili olduklarında en iyi öğrendiklerini düşünüyoruz.

Yetkinlik temelli öğrenme, öğrencinin verilen eğitim sonunda göstermesi istenen öğrenme çıktılarını öğrenme sürecinin merkezine koyan bir eğitim yaklaşımıdır. Genellikle gözlemlenebilir becerilere veya “yetkinliklere” odaklanır. Kazandırılmak istenen yetkinlikte öğrencinin uzmanlaşması hedeflenir. Öğrencinin sunulan öğretim programı aracılığıyla kendi hızında ve derinliğinde ilerlemesiyle ilgilenir. Öğretim etkinliği sonunda sahip olunması hedeflenen yetkinlikler veya beceriler önceden tanımlanır. Öğretmeni eşliğinde çalışan öğrenenler, tam olarak ihtiyaç duyduklarını, hissettikleri yetkinlikleri veya becerileri edinebilirler.​

Anlamlı Deneyimler Yoluyla Öğrenmeyi Maceraya Dönüştürüyoruz.

Müfredatımız standartlara dayalıdır ve öğrencilerin anlamlı, ilginç, zorlayıcı ve özgün olan bağlamlarda problem çözme, eleştirel düşünme ve iletişim gibi bilgi ve becerileri edinebilecekleri öğrenci merkezli öğrenmeye odaklanır. Her birimin kalbinde, öğrencilerin öğrenmelerini anlamlandırması için bir taahhüt vardır. Temel anlayışlar ve temel sorular, araştırmaya dayalı öğrenmeyi tetikleyen çalışmaları dikkatli bir şekilde tasarlamamıza yardımcı olur.

Öğrenciler için öğrenmeyi karşı konulamaz hale getirerek, onların gelecek vaat eden yollarda ilerlemelerini sağlama konusunda kararlıyız. 

bottom of page