top of page

Kamera Aydınlatma
Metni

KAMERA AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Geleceğim Eğitim Kurumları Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page