top of page

MİSYON

• Okulumuzda öğrenmenin tüm bileşenleri mutluluk paydasında buluşuyor.
• Çok kültürlülüğe duyarlı bir okul ikliminde dünya vatandaşları yetiştiriyoruz.
• Okulumuzda spor ve hareketi eğitimin yaşamın değişmez bir parçası olarak görüyoruz.
• Eğitim teknolojilerini tüm öğrenme ortamlarına entegre ediyoruz.
• Sınavla yaşayan değil, sınava hazır bireyler yetiştiriyoruz.
• Sanatı estetik bir olgu olarak görüyor ve sanat üreten bir nesil yetiştiriyoruz.
• Çift öğretmenli sistemimizde ana dil öğrenme prensibi ile yaşayarak üst düzey bir yabancı dil eğitimi veriyoruz.

VİZYON

• Yeşilyurt Açı Koleji’nde potansiyelini kullanabilen, hata yapmaktan korkmayan ve yeniden başlamaya cesaret edebilen akademik anlamda başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
• Uluslararası düzeyde, çok yönlü, kendi öğrenme sorumluluğunu alabilen, beden ve zihin olarak tam yetişmiş mutlu bireyleri yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda yetiştirmeyi hedefliyoruz.
• Yeşilyurt Açı Koleji’nde hareketi yaşamın değişmez parçası olarak görüyoruz. Hareketin sürekliliğine ve ve olumlu yönde değişime işaret ettiğine inanıyoruz.
• Akademik anlamda başarılı, potansiyelinin farkında olan ve kullanabilen uluslararası düzeyde becerilere sahip mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

bottom of page