top of page

DEĞERLERİMİZ

Her öğrencinin ilgi, yetenek ve becerilerinin farklılıklarının bilincindeyiz. Her çocuğun genetik özellikleri, aile ve sosyal çevresi farklı olduğu için , beklentilerinin, ideallerinin de değişeceğinin farkındayız.

Öğrencilerden her alanda aynı başarıyı göstermelerini beklememizin doğru olmayacağını, her öğrencinin öğrenme aşamasında farklı yollar kullandığını biliyor ve buna bağlı olarak müfredat kazanımlarını kişiye özgü planlıyoruz. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, öğrencilerimizin zeka alanlarını belirleyen testler uyguluyor ve sonuçlarını öğretmenlerimizle paylaşıyorlar.

Bu planlamada önemli olan öğrencinin süreç içerisinde kaydettiği aşamayı bireysel olarak değerlendirmek olduğunu biliyor, bir sonraki süreci ilgi ve ihtiyaca göre tekrar planlıyoruz.

bottom of page