top of page

AÇI'DA YABANCI DİL EĞİTİMİ

İNGİLİZCE PROGRAMI

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı – CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Programımız kapsamında öğrencilerimiz 1. 2. ve 3. sınıfın sonunda A1 Dil Seviyesi’ni tamamlarlar,

 

4. Sınıf öğrencilerimiz ise A2 Dil Seviyesi’nde çalışmalarını sürdürürler. Temelde program içeriğinde, Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) olarak belirlenmiş dört dil becerisine eşit ağırlık verilirken, aynı zamanda bu becerilerin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilir.

Çağın gereklerini yakalamak adına, İngilizce Öğretim Programımıza ‘Critical Thinking’ – Eleştirel Düşünme Becerisi, ‘Communication’ – İletişim Becerisi, ‘Collaboration’ – İşbirliği Becerisi ve ‘Creativity’ – Yaratıcı Düşünme Becerisi gibi 21. Yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.

İNGİLİZCE.PNG

Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Hedef dilin sevdirilmesini ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup, öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederler.

 

Okulumuzda, anaokulundan itibaren ilkokul ve ortaokul 5. sınıfa kadar Çift Dilli Eğitim Programı (Bilingual System) uygulanır. Bu eğitim programı, öğrencilere interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında İngilizce dil becerilerini geliştirme olanağını sağlar. Ek olarak, anasınıfından itibaren 3.sınıfa kadar İngilizce dil koçlarının bütün branş derslerine eşlik etmesi öğrencilere İngilizceyi aktif bir şekilde kullanma fırsatı tanır.

 

 

Son olarak, öğrencilerin dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından ve onlara dünya çapında geçerli bir dil sertifikası sağlayabilmek amacıyla aşağıdaki tabloda belirlenen Cambridge Üniversitesi YLE sınavları sunulur.

İSPANYOLCA PROGRAMI

Türkiye de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi ticari bağlantılarında İngilizce ile birlikte İspanyolcayı da kullanmaya başlamış, böylece kısa bir sürede ticaretin birçok alanında İspanyolca hakim bir pozisyona yükselmiş ve günümüzde dünyada en çok konuşulan 4. dil olmuştur. Bu nedenle, okulumuzda 2. yabancı dil olarak her yaş grubunda İspanyolca eğitimi verilir.

bottom of page