top of page

GELİŞİM DÖNEMİ GÖREVLERİ

Gelişim, hayat boyu devam eden bir değişim örüntüsüdür. Gelişimi belli yaş aralıklarına bölerek dönemsel ele almak gerek anne babaların gerekse eğitimcilerin işini kolaylaştırır. Her dönemin kendine özgü özellikleri ve görevleri vardır.  Her dönemde gösterilen beceriler ve davranışlar gelişimin görevleri olarak tanımlanır. Gelişim görevlerinin psikolojik, fiziksel ve sosyal ayakları mevcuttur. Ruh sağlığı uzmanları bireylerin mutluluğunu, her dönemde yerine getirilmesi gereken görevlerin başarıyla tamamlanmasına bağlar. İçinde bulunulan dönemin başarıyla tamamlanması bir sonraki dönemin de sırtını sağlam temellere dayayacağını gösterir çünkü gelişim dönemleri birbirini tıpkı bir domino taşı gibi etkiler. Anne babaların ve eğitimcilerin, çocukların içinde bulundukları yaş aralığına bağlı olarak hangi gelişim görevlerine sahip olduklarını bilmesi; doğru adımlar atılıp gelişimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi açısından büyük öneme sahiptir.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARININ GELİŞİM GÖREVLERİ (5-6 YAŞ)

Bu yaşlardaki çocukların aşağıdaki becerileri/davranışları başarmaları beklenir:

 • Olgunlaşmaya bağlı olarak dil ve ifade yeterliliği geliştirme,

 • Öz bakım becerileri geliştirme (Yemek yeme, kendi başına giyinebilme, saç tarama, diş fırçalama vb.),

 • El-göz koordinasyonu sağlama (Çizim yapabilme, kalem tutabilmek, fermuarını açıp kapatmak vb.),

 • Cinsiyet farklılıklarını öğrenme,

 • Çevresindeki (anne-baba, akranlar, kardeşler, öğretmen vb.) kişilerle ilişki kurmayı öğrenme ve kişilere ilişkin duygularının farkında olmaya başlama,

 • Sevgi kavramına yönelik tutum geliştirmeyi ve sevgiyi ifade etmeyi öğrenme,

 • Yanlış ve doğruya ilişkin toplumsal kuralları ve rolleri öğrenmeye başlama,

 • Okuma-yazma ve temel okul becerilerini öğrenmeye hazır olma (Okul olgunluğu kazanma).

İLKOKUL DÖNEMİ ÇOCUKLARININ GELİŞİM GÖREVLERİ (6-11 YAŞ)

Bu yaşlardaki çocukların aşağıdaki becerileri/davranışları başarmaları beklenir:

 • Bireysel karar alma ve kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenme (Kişisel bağımsızlığı kazanma),

 • Akranlarıyla iyi ilişkiler kurmayı öğrenme,

 • Oyun oynayabilmek için gerekli fiziksel beceriyi kazanma,

 • İlkokulda amaçlanan okuma-yazma ve matematik alanında temel beceriler kazanma,

 • Cinsiyeti ile özdeşleşme sağlama,

 • Bedenini ve kendini tanıyarak kendine özgü nitelikleri kabul etme ve olumlu tutum geliştirme,

 • Sosyal grupların ve kurumların kuralları olduğunu fark edip kurallara ilişkin olumlu tutum geliştirme,

 • Anne-baba dışındaki yetişkinlerle iletişim kurabilmeyi öğrenme,

 • Büyük ölçüde yaşamında kendisi için önemli olan yetişkinleri model alarak toplumsal ve mesleki roller geliştirmeye ilişkin adım atma,

 • Günlük yaşam içerisindeki genel kavramları geliştirme (komşuluk, arkadaşlık, kardeş vb.),

 • Topluma normlara uygun değerlerle ilgili algı geliştirme.

ORTAOKUL DÖNEMİ ÇOCUKLARININ GELİŞİM GÖREVLERİ (11-14 YAŞ)

Bu yaşlardaki çocukların aşağıdaki becerileri/davranışları başarmaları beklenir:

 • Sosyal davranışların gelişmeye devam etmesine bağlı olarak her iki cinsiyetteki yaşıtları ile daha olgun ilişkiler kurma,

 • Akranları tarafından cazip gelen etkinliklerde beceri kazanma,

 • Bulunduğu akran grubun standartlarını ve kurallarını benimseme,

 • Çevreye çeşitli biçimlerde uyum yollarını öğrenme,

 • Yaşına uygun sorumluluk alma ve yerine getirme,

 • Kendine ait değerler sistemi içinde doğru-yanlış nitelendirmeleri yapma ve kendine özgü değerler sistemi arayışında olma,

 • Gelecekteki yaşamına yönelik düşünme; mesleklere yönelik fikir geliştirme,

 • Ergenliğin ilk yıllarında; bedene karşı olumlu tutumlar kazanma,

 • Bedene iyi bakım alışkanlıkları kazanma,

 • 12 yaş ve üzerinde soyut düşüncede gelişme ve neden-sonuç ilişkilerini kavrama,

 • Dilin yazılı sembollerini kullanmada beceri kazanma.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

bottom of page